T Á J É K O Z T A T Ó a 2021/2022. nevelési évre történő jelentkezésről

T Á J É K O Z T A T Ó a 2021/2022. nevelési évre történő jelentkezésről

A járványhelyzetre tekintettel az óvodákban a 2021/2022. évre 2021. május 3-7. között – a személyes kontaktus elkerülése érdekében –  elektronikusan történik   a jelentkezés az alábbiak szerint:

A 2021/22-es nevelési évre – a fent megadott időpontban – ügyfélkapun keresztül a  www.magyarorszag.hu – Önkormányzat menüpont felületen lehet jelentkezni az óvodákba.

Az a szülő, akinek nincs ügyfélkapuja, a tavalyi évhez hasonlóan a Szándéknyilatkozat kitöltésével e-mailben jelentkezhet. A Szándéknyilatkozat lentebb letölthető. A kitöltött dokumentumot a szülői aláírásokat követően szkennelt formában kérjük megküldeni Vasas Dezsőné intézményvezető részére ovoda.pitypang@ecom.hu címre.

Az óvodai felvételi eljárás, az óvodák elérhetősége, körzetei és az óvodákról készült videó az Önkormányzat honlapján olvasható és megtekinthető.

Az óvodai felvételekkel kapcsolatban az óvodák vezetői és Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóság Intézményirányítási Osztályon az óvodai felvételekkel foglalkozó munkatársa: Rácz Edit 06 30 545 2132, e-mail cím: racz.edit@masodikkerulet.hu nyújt felvilágosítást.

Szándéknyilatkozat2021
Tájékoztatás óvodai beiratkozásról
Óvodai körzetek
Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről

Bp. Főv. II. Ker. Önk. Pitypang Utcai Óvoda 
1025 Budapest, Pitypang utca 17.
Vasas Dezsőné intézményvezető elérhetősége:
06 1/325-78-30
06 20 548 8027

Comments are closed.